De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Op grond van de ANBI-status zijn uw giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar. Overweegt u een gift dan zijn er meerdere mogelijkheden:

• Als u eenmalig een bedrag schenkt aan de stichting, dan is deze gift aftrekbaar vanaf een drempelbedrag dat afhankelijk is van uw jaarinkomen.

• Overweegt u voor een langere periode ons werk te steunen, dan is de gift volledig aftrekbaar en geldt geen drempel. In dat geval eist de belastingdienst een schriftelijke toezegging voor tenminste vijf (5) jaar. Hiervoor is geen notariële acte nodig, maar alleen een eenvoudig formulier dat wij u op verzoek graag toesturen.

• Uiteraard is het ook mogelijk de stichting op te nemen in uw testament. Hierover kunt u het beste advies inwinnen bij uw notaris.