Naam Judith van Gaalen

Leeftijd 39 jaar

Woonplaats Arnhem

Huisgenoten? Man en 3 kids

Hobby’s Yoga, moderne dans en uitstapjes met m’n gezin

Opleiding Geneeskunde

Werk Neuroloog Rijnstate en Radboudumc Expertisecentrum voor Zeldzame en Erfelijke Bewegingsstoornissen

 

Kan je wat meer over jezelf vertellen?

Al tijdens mijn opleiding tot neuroloog raakte ik betrokken bij de zorg voor en wetenschappelijk onderzoek naar mensen met cerebellaire ataxie. Mijn promotie-onderzoek richt zich vooral op de dominant overerfelijke vorm (SCA/ADCA), maar de laatste twee jaar ben ik me gaan toeleggen op Friedreich Ataxie. Het is een complex ziektebeeld waarbij we binnen het Expertisecentrum streven naar een zo’n compleet mogelijk aanbod van multidisciplinaire zorg en wetenschappelijk onderzoek.  De komende jaren willen we dit naar een nog hoger niveau tillen en haken we o.a. aan bij een grote internationaal onderzoek (UNIFAI). We hebben regelmatig overleg met Stichting Spierziekten Nederland en uiteraard Stichting-FAN over gezamenlijke doelen.

Mocht je interesse hebben in eventuele deelname aan wetenschappelijk onderzoek kun je je gegevens doorgeven aan Stichting-FAN!