Naam: Judith Oostveen en Simone Knuijt

Leeftijd: allebei 49.

Woonplaats: allebei in Nijmegen.

Huisgenoten: Judith heeft geen huisgenoten, Simone een man en twee kinderen.

Hobby’s: Judith heeft een moestuin, fietst en wandelt graag en speelt viool. Simone sport, wandelt en kookt graag.

Opleiding: We hebben allebei de opleiding logopedie gedaan, Judith nog een master neurorevalidatie en Simone de master taal- en spraakpathologie.

Werk: wW hebben lang samengewerkt op de afdeling Revalidatie/Logopedie van het Radboudumc, Judith werkt sinds kort bij Boogh.

Kunnen jullie wat meer over jezelf vertellen? We vinden het allebei erg belangrijk dat patiënten zich ondanks hun communicatieprobleem kunnen redden in het dagelijks leven. Een spraakstoornis heeft een grote impact op zowel de deelname aan de maatschappij als de kwaliteit van leven. Om meer bewustwording te creëren bij gesprekspartners hoe je kunt omgaan met iemand met een spraakstoornis, maken we een video samen met mensen met ataxie.

Wanneer is FA in jullie levens gekomen?

Sinds het werk in het Radboudumc en in het bijzonder sinds de start van de ataxiepoli (Expertisecentrum voor zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen).

Welk positief effect heeft FA op jullie levens gehad?

Wij worden wijzer van de verhalen van de mensen met ataxie, dit helpt ons in de behandeling en heeft geleid tot het eerdergenoemde videoproject.

Welke veranderingen heeft FA in jullie levens gehad?

Inzicht in hoe complex de maatschappij is voor mensen met een communicatieve beperking.

Welk advies zouden jullie geven aan iemand die net de diagnose FA heeft?

Ook al is het een progressieve ziekte, goede therapeuten (zoals logopedisten) kunnen toch vaak iets voor je betekenen.

Wanneer zijn jullie bekend geworden met hulpmiddelen gerelateerd aan FA?

In het Radboudumc werken we zeer interdisciplinair en zijn daardoor goed op de hoogte.

Naam: Judith Oostveen en Simone Knuijt

Leeftijd: allebei 49.

Woonplaats: allebei in Nijmegen.

Huisgenoten: Judith heeft geen huisgenoten, Simone een man en twee kinderen.

Hobby’s: Judith heeft een moestuin, fietst en wandelt graag en speelt viool. Simone sport, wandelt en kookt graag.

Opleiding: We hebben allebei de opleiding logopedie gedaan, Judith nog een master neurorevalidatie en Simone de master taal- en spraakpathologie.

Werk: wW hebben lang samengewerkt op de afdeling Revalidatie/Logopedie van het Radboudumc, Judith werkt sinds kort bij Boogh.

Kunnen jullie wat meer over jezelf vertellen? We vinden het allebei erg belangrijk dat patiënten zich ondanks hun communicatieprobleem kunnen redden in het dagelijks leven. Een spraakstoornis heeft een grote impact op zowel de deelname aan de maatschappij als de kwaliteit van leven. Om meer bewustwording te creëren bij gesprekspartners hoe je kunt omgaan met iemand met een spraakstoornis, maken we een video samen met mensen met ataxie.

Wanneer is FA in jullie levens gekomen?

Sinds het werk in het Radboudumc en in het bijzonder sinds de start van de ataxiepoli (Expertisecentrum voor zeldzame en erfelijke bewegingsstoornissen).

Welk positief effect heeft FA op jullie levens gehad?

Wij worden wijzer van de verhalen van de mensen met ataxie, dit helpt ons in de behandeling en heeft geleid tot het eerdergenoemde videoproject.

Welke veranderingen heeft FA in jullie levens gehad?

Inzicht in hoe complex de maatschappij is voor mensen met een communicatieve beperking.

Welk advies zouden jullie geven aan iemand die net de diagnose FA heeft?

Ook al is het een progressieve ziekte, goede therapeuten (zoals logopedisten) kunnen toch vaak iets voor je betekenen.

Wanneer zijn jullie bekend geworden met hulpmiddelen gerelateerd aan FA?

In het Radboudumc werken we zeer interdisciplinair en zijn daardoor goed op de hoogte.