RIDEATAXIA EUROPE NL: DE FANTASTISCHE FIETSTOCHT

 

Een FAntastische fietstocht met een FAmeuze sfeer in de buurt van Eindhoven, met bovendien zeker €56.000 aan donaties voor onderzoek!

 

Dit jaar was RideATAXIA Europe voor het eerst in Nederland, op 11 september jl. Ongeveer 130 deelnemers waarvan ongeveer 20 FA’ers uit zes verschillende Europese landen waren aanwezig.

 

Deelnemers en donaties

Dat het evenement gewaardeerd wordt door FA’ers blijkt wel uit het grote aantal Duitse FA’ers die in 2019 in Duitsland deelnam en nu helemaal naar Nederland kwamen gereisd. 

Ook Frank van Linden, een Belgische vriend met FA, was aanwezig. Hij fietste de tocht van 17km en doneerde €7.000 aan Stichting-FAN die hij ophaalde met de verkoop van zijn boek. Die dag legde hij nóg 40 km af omdat hij samen met zijn moeder, vriendin en nicht had besloten in drie dagen naar huis te fietsen (zeker 170 km). Han Bergsma, de voorzitter van Stichting-FAN vertelde kort over de oprichting van de Stichting-FAN en bedankte de (allen vrijwillige) organisatoren. Tot slot deed Glenn Wijntjens nog een donatie aan de stichting van wel €40.500. Dit geld haalde hij op met zijn team Rollen voor Spieren. Met een paar teamgenoten deed hij ook mee. Naast donaties van alle deelnemers werden er ook zeker 100 verschillende donaties ontvangen van mensen die niet aanwezig waren maar stichting-FAN een warm hart toedragen.

Vanuit FARA, de Amerikaanse organisatie die het meest betrokken is bij FA-onderzoeken, was Miryam uit België aanwezig. Spierziekten Nederland werd vertegenwoordigd door Mattanja en Jeanine, buiten dat zij verschillende fietsers hadden meegenomen en zo voor de nodige donaties zorgden, was Spierziekten Nederland een grote hulp bij de promotie van het event.

 

 

Bedankt

Ook ik (Marieke) was intensief betrokken bij de organisatie van dit evenement. Organiseren vind ik superleuk, ook heb ik uit mijn studietijd de nodige ervaring met organiseren. Toch ging de organisatie niet zonder slag of stoot. Door Corona ben ik deze zomer niet op vakantie geweest; een geluk bij een ongeluk, want ik had mijn tijd hard nodig voor de organisatie van de tocht. Na zaterdag kan ik echter concluderen dat het de inspanning dubbel en dwars waard was: ik heb, net zoals veel anderen, genoten!

Eén van de grootste complimenten vond ik dat deelnemers vroegen wanneer het evenement volgend jaar zal zijn. Die vraag kon ik nog niet beantwoorden. Na mijn vakantie ga ik nadenken of er een editie in 2022 komt waarbij ik betrokken ben bij de organisatie.

Voor nu superveel dank aan iedereen die aan het evenement heeft meegewerkt: De andere organisatoren, mijn  bestuursgenoten van Stichting-FAN, alle deelnemers, donateurs, vrijwilligers die dag, TML Dommelstreek en mijn familie en vrienden die altijd klaar staan voor praktische hulp, mijn oneindige hoeveelheid dilemma’s en zelfs een app willen maken voor mijn event.

Bron: Marieke van Driel